Brazilianskt jordbruksprojekt

BRAZILIANSKT JORDBRUKSPROJEKT

– Modernt jordbruk förstör jorden 
– Merparten av jorden används för att producera foder för att mata djur
– Jordbruksmetoder släpper ut miljontals ton kol 
– Modernt jordbruk är mycket beroende av gödsel och bekämpningsmedel
– 45% av den brasilianska jordbruksmarken används för plantering av soja
– En biologisk katastrof pågår 

Monokultur

– Ekologisk obalans
– Fattig jord
– Beroende av gödsel
– Beroende av bekämpningsmedel
– Dåligt mikrobiologiskt liv
– Erosion och ökenspridning
– Färre jobb
– Hög ekonomisk risk
– Höga koldioxidutsläpp

Övergång

– Utbildning, utbildning, utbildning
– Klimatinvesteringar – pengar
– Ändra matvanor
– Politiska mätningar
– Bästa praxisdelning

Jordbruksskog

– Ekologisk balans
– Bördig mark
– Naturliga gödningsmedel
– Inget behov av bekämpningsmedel
– Rikt mikrobiologiskt liv
– Bekämpar erosion och ökenspridning
– Fler jobb
– Lägre ekonomisk risk
– Biosekvensering

Brasiliansk markregenerering – Klimat investering fond

För möjlighet att slutföra fas 1 skulle Climate First behöva investera cirka 1 miljoner kronor varje år under 3 år i det brasilianska markregenereringsprojektet. Resurserna kommer att användas på följande sätt:


– Skapa vårdande av inhemska träd
– Ta hand om och distribuera inhemska träd. 1000 per år
– Ge fruktplanter (inklusive olivträd) till lokala jordbrukare. 3000 per år
– Stödja ekonomiskt markberedning
– Tillhandahålla minst 24 sessioner per år om klimatförändringar, ekologi, markförnyelse etc.
– Finansiera nya matvanor för lokalbefolkningen
– Distribuera icke-GMO-frön
– Ta fram en lokalt stämpel för hållbar producering
– Implementera ett lokalt livsmedelsdistributionssystem (app & logistik)

Minimum investering: 50.000 SEK