Hållbarhets Konsultation

Hållbarhets Konsult

Climate First har en pool av kvalificerade hållbarhetskonsulter som är mycket engagerade i planetens välbefinnande. Konsulterna kan hjälpa organisationer att implementera långsiktiga strategier inom hållbarhetsområdet.

Några av de lösningar vi tillhandahåller är:

Identifiera, beräkna och minska koldioxidutsläpp

Definiera en långsiktig strategisk plan och sätta upp mål inom hållbarhetsområdet

Integrera hållbarhet i hela företaget samt produkter och tjänster

Hjälpa rikta företaget till en koldioxidneutral eller positiv situation

Hållbarhetsrapport