Hållbara events

I samarbete med

Våra åtagande

I samarbete med Hermes Group AB är vi tacksamma att kunna vägleda företag att göra hållbara events som är delvis eller helt klimatneutrala.

Allt börjar med en hållbarhetsanalys. Därefter arbetar vi hållbart i alla led kring valet av lokal, mat, transport, dekor samt utvecklar innehåll där hållbarhet står på agendan. I samtliga projekt beräknas ett eventuellt CO2 avtryck som slutligen klimatkompenseras via våra utvalda projekt.  Vi prioriterar att använda oss av leverantörer som redan har en fungerande hållbarhetsmodell, så som hotell, fossilfria transportoperatörer, restauranger och produktionsföretag.

Hållbarhetsanalys
Lokala leverantörer
Talare inom tema hållbarhet
Klimatkompensation
Fossilfria transportmedel
Klimatneutrala hotell

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om hållbara events