Klimatinvestering

Brasilianska klimatinvesteringar

Träd eller skogar överlever inte länge på privat mark om de inte genererar inkomst!

Att plantera träd är värdelöst utan en stark hållbarhetsstrategi som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det är en långsiktig investering.

Detta projekt involverar ett långsiktigt engagemang från dag ett!

Adoptera ett tobak hektar!

Vi strävar efter att ersätta tobak med andra växter och träd instället skulle ge en positiv inverkan på lokalsamhället och inte minst planeten.

Företagen får möjlighet att hyra en tobakshektar från en lokal jordbrukare och finansiera odlingen av andra växter (t.ex. olivträd) och betalar då ett visst belopp varje år tills dess att träden kan finansiera jordbrukarnas inkomster för just den hektaren.

Fördelar för företaget:
– Engagera anställda i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt positivt projekt;
– Rapportera bindningen av minst 10 ton kol per år;
– Hjälp till att förbättra den ekologiska balansen och markens mikrobiologiska liv.
– Minimera användningen av gödselmedel och bekämpningsmedel;

stöd återskapelsen av våra skogar!

För att återskapa de naturliga orginal skogarna måste vi återskapa trädväxterna. Mycket av de inhemska skogarna har givit utrymme för modernt jordbruk men vi vill vinna tillbaka en del av det territoriet.

Vi håller på att etablera ett projekt kring detta i staden Arroio do Tigre – RS, Brasilien. Vi engagerar lokala familjer, får professionellt stöd och producerar tusentals träd som vi förväntar oss att plantera inom en snar framtid.

Vi behöver ekonomiskt stöd för att få dessa träd att växa och förbereda oss för det framtida återskapandet av skogarna. 

Kontakta oss för mer information!

Ersätt sojaplantagen med skog och jordbruk!

Vi hittade ett sätt att minska sojaplantagen samtidigt som vi återplanterar skogar som finansieras av jordbruksskog. En hållbar strategi.

Företag skulle hyra en del av en sojaplantage där 50% av ytan kommer att användas för att återplantera träd och skog och 50% till skogsbruk. Företaget kommer att finansiera jordbrukarnas vinst för området i cirka 7 år. Efter det kommer skogsbruket att generera inkomster som finansierar det hyrda området vilket gör det ekonomiskt självbärande.

Fördelar för företaget:
– Engagera anställda i ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt positivt projekt;
– Rapportera bindningen av minst 10 ton kol per år;
– Hjälp till att förbättra den ekologiska balansen och markens mikrobiologiska liv.