Biogas

CO2 UTSLÄPP

Biogas reducerar CO2 utsläppen med 94%  jämfört med bensin och disel 


MILJÖ

Det finns över 2.7 miljoner besinbilar i Sverige. Om vi konverterar 1% av dessa till biogas kan vi undvika över 432K ton CO2 utsläpp i atmosfären

ÅTERVINNING

Genom att återvinna skräp kan vi omvandla och använda detta som drivmedel och bränsle istället

Vi är fortfarande långt ifrån en cirkulär ekonomi och en fullständig fossilfri energianvändning inom bilindustrin. Elbatterier är tunga, dyra och innehåller mängder med metaller. Att producera nya elbilar resulterar i ca 15 ton CO2 utsläpp. Det är en enorm klimatskada innan de ens kör sin första kilometerar.

Samtidigt har vi en extremt stor andel bensindrivna bilar som fortfarande har en lång livstid kvar. Det finns alternativ: (1) antingen så gör vi inga åtgärder, (2) köper en ny bil eller (3) omvandlar våra existerande bensinbilarna till biogas och minska koldioxidutsläppen med 94%. Vi vill absolut pusha för det sista alternativet!

VI TROR PÅ biogas!

Biogas är ett helt förnybart bränsle som produceras av biomassa och består mestadels av metan. Biogas kan produceras av ditt eget organiska avfall och användas för uppvärmning, el eller som fordonsgas.

Det finns idag över 2,7 miljoner bensinbilar i Sverige. På kort sikt vill vi konvertera så många som möjligt till biogasdrivna bilar.

Om vi konverterar 1% av alla bensinbilar i Sverige till biogas; vi kan undvika 432.000 ton CO2 utsläpp. Det är en enorm inverkan!
 

– Reducera CO2 utsläppen med 94% jämfört med bensin och disel

– Rent och lätthanterligt

– Det finns redan en mängd av varierande bilmodeller tillgängliga på marknaden

– Över 200 biogasstationer i Sverige

KONVERTera Till BIOGAS!

Är du intresserad och vill veta mer om hur du kan konvertera din bensinbil till biogas? Registrera dig nedan